Over de kans op dodelijke ongelukken in Groningen i.v.m. de aardbevingen door gaswinning

Ik heb zitten lezen in het rapport van de SodM (Staatstoezicht op de Mijnen), Risico Analyse Aardgasbevingen Groningen (pdf). In figuur 3 op pagina 7 kun je lezen over de kansen op doden in de provincie Groningen.

In de Y-as staat de overschrijdingskans (in ‘wetenschappelijke notatie’) uitgezet tegen het aantal doden op een logaritmische schaal in de X-as.

De Overschrijdingskans t.a.v overlijden (dit is neem ik aan hetzelfde als het kortere overschrijdingskans) wordt op pagina 14 gedefinieerd als “De waarschijnlijkheid dat in een bepaalde periode minimaal een specifiek aantal mensen overlijdt als gevolg van een aardgasbeving”.

Let op het woord minimaal.

Als ik de lijnen goed lees, dan is volgens de SodM de kans op 100 doden in één jaar in Groningen nabij Huizinge tussen de 0,1%  en de 1%. Minimaal. Dat is best veel.

Vergelijken is ook inzichtgevend: rondom Schiphol is de kans op 100 doden in één jaar 0,001%.

De kans op 100 doden in één jaar is in Groningen daarmee 100 à 1000 keer zo groot als rondom Schiphol.

Extra zuur is dat daarnaast de bijbehorende opbrengsten uit Groningen wegvloeien. Naar Schiphol en wijdere omgeving.

Ik hou me aanbevolen voor eventuele correcties op onjuistheden.

Gerelateerde berichten