Workshop door Peter van der Gaag

Ik las dat er veel te doen is over de kosten van een workshop die gegeven gaat worden door Peter van der Gaag, georganiseerd door het Groninger Gasberaad. Een tweedaagse workshop voor € 750 per persoon. Dat zou veel te veel zijn.

Ik ken Peter van der Gaag niet (wel een paar keer mee gemaild), ik ken niemand van het Gasberaad (wel een paar keer mee gemaild), ik heb hier verder niks mee te maken, ik ben ZZP-er, heb ook wel eens een cursus gegeven (totale mislukking), ik heb het boek De gaskolonie gelezen, geschreven door Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalda Start. (Goed boek, zou je echt eens moeten lezen, je mond valt open.)

Ik ben even gaan rekenen met wat zelf gemaakte aannames. Op de achterkant van een bierviltje:

uitsplitsing activiteiten door Van der Gaag aantal uren
2 dagen workshop geven: 16
Ná de officiële uren en vóór het vertrek naar hotel na de 1e dag socialiseren, uit eten met een paar mensen etc (en dus informatie blijven geven): 3
Na de 2e dag nog even blijven hangen, vragen en e-mail adressen uitwisselen: 2
Vooraf heen en weer mailen en telefoneren met het Gasberaad over wanneer, hoe lang, wie betaalt overnachting, wat gaat ie precies vertellen, indeling, niet te lang hierover, vergeet niet dat ook te melden want dat vinden wij belangrijk, sheets aanpassen omdat die en die toch ook graag wil dat hun rol toegelicht wordt, etc: 2
Al bestaande presentaties ombouwen voor deze workshop, nieuwe inzichten verwerken: 8
Totaal 31

Reiskosten laat ik even zitten. Reistijd ook: Rotterdam – Middelstum en Middelstuk – Rotterdam. Vier uur heen en vier uur terug via OV (reken zelf maar na). Een werkdag dus. Ik reken het hier niet mee.

De workshop kost €750 per persoon.

Als zich niemand opgeeft, verdient Van der Gaag waarschijnlijk niks. Jammer van de tijd die er in gestoken is. Als zich, zeg, zes mensen opgeven (dit is een aanname) dan is het 6 * € 750 = € 4500

Stel dat de hotelkosten, de catering, zaalhuur etc in totaal € 1000 is. Dan blijft er € 3500 over.

€ 3500 gedeeld door 31 uur: ongeveer € 113 uur per uur. Daar gaat uiteindelijk de belasting nog van af.

€ 113 uur per uur voor een specialist die decennialang kennis opgebouwd heeft van het gebied. Dat is echt niet veel.

Doelgroep is: bedrijven, advocatuur etc. Die mensen sturen heel wat hogere uurtarieven, en ze hoeven het zelf niet te betalen.

Van veel mensen die commentaar hebben, kan ik nagaan dat ze een fijne goedbetaalde vaste baan hebben. Elke maand overkomt hun een klein wonder, namelijk dat het salaris vanzelf op hun rekening staat. Ze hoeven geen factuur te sturen, ze hoeven zelfs niet kilometers te rijden om een checque te innen bij een specifieke bank, zoals ik in New York zag gebeuren. Ze weten zelfs op welke dag het overgemaakt wordt.

In De gaskolonie las ik iets over Peter van der Gaag wat me nogal raakte destijds en wat me sindsdien is bijgebleven:

Hij woont in een klein huurflatje in het centrum van Rotterdam. Het leven van Peter van der Gaag is de laatste jaren geen vetpot. Hij is een excentriekeling. Zijn kreukelige jasje staat nogal in contrast met de keurige pakken van de mensen van de NAM en Shell, zijn kapsel doet denken aan dat van professor Barabas. De meubels in zijn huis zijn tot op de draad versleten. Hij heeft een huurachterstand en moet regelmatig naar de voedselbank omdat hij de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Zijn flat ligt vol met archiefstukken en brieven van Groningers en Drenten die al jarenlang steun bij hem proberen te vinden in hun strijd tegen de NAM.

Van der Gaag is een van de klokkenluiders die al sinds de jaren 90 in Groningen zit te ploeteren. Ik zie hem telkens weer in putjes staan graven en enthousiast vertellen over zijn vak.

Ik hoop dat veel bedrijven zich aanmelden voor zijn workshop.

Gerelateerde berichten