Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning

aardbevingen groningen, klein overzichtsbeeld

Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning

De werking van deze animatie

Deze animatie probeert op twee manieren de bevingen in Groningen weer te geven: via beeld, namelijk rode stippen (maar dat ze rood zijn, zal degene die dit leest toch niet boeien) op de kaart op de plek waar een beving plaats vindt, hoe groter de beving des te groter de stip. Maar ook geluid: elk piepje vertegenwoordigt een beving en hoe hoger het piepje, des te heviger de beving. We doen hier dus een beroep op de muzikaliteit van de luisteraar.

Bij bevingen groter of gelijk aan 3,4 klinkt er een hotelbel en deze worden tevens vermeld in de tijdslijn.

Enige achtergrond

Op 29 mei 1959 werd door de NAM (= Shell/Exxon Mobile) in Kolham (gemeente Slochteren) het eerste Groningse gas ontdekt. Het Groningenveld beslaat een oppervlakte van circa 900 km2, het ligt op een diepte van 3.000 meter en de dikte van de gashoudende laag is ongeveer 100 meter. Hier vind je informatie over de aardbevingen in Groningen. Sinds ongeveer 2012 nemen de aardschokken als gevolg van de gaswinning in sterkte toe. Het epicentrum van alle schokken ligt ongeveer bij Loppersum en Huizinge. De verwachting is dat de schokken nog (veel) sterker zullen worden.

menu

gesponsord door

logo met als tekst: Combell, your host on the internet

Tijds­lijn met betrekking tot de gas­winnning en aard­schokken in Groningen

Audio: Uitleg van de NOS

“[…]Vijftien daarvan hadden een kracht van drie of meer. Dat zijn flinke bevingen. Dat komt doordat ze niet zo diep plaatsvinden, zo'n drie kilometer. Natuurlijke aardbevingen zitten veel dieper, op tien kilometer. Dan zit er een veel dikkere laag aarde bovenop die de schok kan dempen. Aardbevingen veroorzaakt door gas hebben dus veel meer gevolgen, lees: schade.”

1987

V.d. Sluis (geo­graaf): ‘Gaswin­ning kan tot bevin­gen lei­den.’

1987

KNMI: ‘Da's geen be­ving, da's de tril­ling van een vlieg­tuig.’

1988 – 1990

‘Bevin­gen tot M3 moge­lijk’ (MIT).

1991

Al in 1991 huizen scheef (Argos, 2013).

eind 1993

Com­mis­sie: ‘bevin­gen zijn soms gevolg van gas­win­ning.’

1995

V. d. Sluis (geograaf): ‘NAM trai­neert.’

1996

KNMI: kans op grotere schade uit­ge­slo­ten.

19 feb 1997

Aard­be­ving bij Ros­win­kel, kracht 3,4 / 3km.

info

een draaiend tandwiel = com­pres­sor, vanwege te lage gas­druk.

2001

‘Bevingen vermoe­delijk door gas­win­ning’ (KNMI).

2001

Be­ving bij Alk­maar, kracht 3.5.

11 aug 2003

KNMI: rela­tie gas­win­ning en bevingen ‘geen toe­val meer’.

2003

Vaker en krachtiger.

8 aug 2006

Be­ving van 3,5 / 3km, Mid­del­stum, Ste­dum, Wester­emden.

30 oktober 2008

NOS: ‘zou het niet ge­woon de vorst zijn?’ (audio niet meer op nos.nl)

18 feb 2009

Vorig jaar record gas aan buiten­land ver­kocht (NOS).

28 jun 2011

Scha­de aan hui­zen door be­ving in Gro­nin­gen.

16 aug 2012, 22 uur, 30 min en 33 sec

Gronin­gen op­nieuw getrof­fen door be­ving (Hui­zinge, 3,6 / 3km).

26 jan 2013

‘Be­ving ster­ker bij ver­grote gas­win­ning’. Shell: ‘is aan­vaardbaar.’

5 sep 2013

‘Jaar­lijk­se kans op be­ving 3,9 of gro­ter: 7%. Snel verminderen.’

4 sep 2013

Be­ving in Noord-Gronin­gen met kracht van 2,8 / 3km.

30 dec 2013

2x te veel gas gewon­nen. Al­del fail­liet. Rellen in Lop­persum.

30 sep 2014

Eerste aard­be­ving bij Stad Gronin­gen.

6 apr 2017

Bodem­beweging naar mensen­rechten­commis­sie Vere­nigde Na­ties

8 januari 2018, 15 uur, 01 min

Weer een be­ving (Zee­rijp, 3,4 / 3km).

22 mei 2019

Weer een be­ving (Wes­ter­wijt­werd, 3,4 / 3km).

2020

De al jaren lopende “ver­ster­kings­ope­ratie” schiet niet op.

2021

De al jaren lopende “ver­ster­kings­ope­ratie” schiet niet op.

••••• Er zijn inmiddels meer dan 1500 gasbevingen geweest ••••• De gasbevingen zitten zeer dicht onder de oppervlakte, en zijn daardoor schadelijker dan een natuurlijke beving ••••• ••••• Let op: Sommige bevingen zijn niet in beeld, maar wel te horen ••••• Bijna alle 1500 rijksmonumenten zijn beschadigd ••••• “Uit de GGD Gezondheidsmonitor van eind 2016 blijkt dat ca. 170.000 Groningers (incl. kinderen) aangeeft schade te hebben aan hun huis.” ••••• Iedere Nederlander heeft ongeveer € 17000 aan het aardgas verdiend volgens Het Financieele Dagblad ••••• De totale aardgasbaten zijn ongeveer € 400 miljard ••••• NAM = Shell + ExxonMobil

Home | Over de maker

Test je kennis, hoeveel procent scoor jij?

de bevinkjes–quiz