MENU

laatst bijgewerkt op: 9 aug 2015, 13:38

gas­be­vings­scha­de­com­pen­sa­tie­re­ge­ling­en­ef­fec­tu­e­rings­a­na­lys­e­rap­por­ta­ge

Hoe staat het met de compensatieregelingen gasbevingsschade? Breedband-internet als voorbeeld.

Is er al breedband in de buitengebieden van Groningen en hoe lang moet de Shell–Exxon–EZ–combinatie pompen om dat te financieren?