MENU

Dwarshuis Gas–Stellingen

© 8 augustus 2016

 1. Alle hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen dienen op hun moraal aangesproken te worden om gezamenlijk een petitie te tekenen waarin de macht van Shell in Groningen aan de kaak wordt gesteld;
 2. De Middeleeuwse kerken en vergelijkbare gebouwen van het Groninger Hogeland dienen met de grootst mogelijke spoed op de Unesco Werelderfgoedlijst geplaatst te worden (net als de binnenstad van Amsterdam en de Waddenzee);
 3. De eeuwigdurende gasleveringscontracten met het buitenland dienen wegens bijzondere omstandigheden (Force Majeure) te worden ontbonden;
 4. De NAM als organisatie dient te worden ontbonden, alle werknemers dienen te worden ondergebracht bij een nieuwe te vormen organisatie waarvan de Shell en de Exxon geen deel van uitmaken. Deze specialisten dienen ervoor te zorgen dat de status quo gehandhaafd wordt;
 5. Deze nieuwe organisatie dient zich uitsluitend bezig houden met gaswinnen en niet met
  • gemeenteraadsvergaderingen, schoolbestuurvergaderingen en vergelijkbare overlegstructuren
  • schadebepalingen aan huizen
  • het herstellen van huizen
  • het inzien van dossiers met privé-gegevens van burgers
  • de rechtsgang
  • uithuisplaatsingen
  • veiligheidsmaatregelen ivm bevingen en chemische industrie en versteviging dijken
 6. De hiervoor genoemde activiteiten dienen te worden uitgevoerd door organisaties die daarvoor wèl zijn toegerust;
 7. Meldingen over schade dienen te worden gedaan bij het rijk en niet bij het bedrijfsleven (lees: de NAM / Centrum Veilig Wonen);
 8. Er dient een parlementair onderzoek te komen naar het verjubelen van de aardgasbaten;
 9. Er dient te worden onderzocht wie er verantwoordelijk was voor het “uit het raam smijten van de aardgasbaten” en deze mensen dienen strafrechterlijk te worden vervolgd als dat mogelijk is;
 10. Het dient de NAM – Shell – Exxon te worden verboden om onroerend goed op te kopen;
 11. Het dient de NAM verboden te worden foto's te maken van de binnenkant van huizen, dit schendt de privacy;
 12. Er dient een onafhankelijk instituut te komen dat meet hoeveel gas er daadwerkelijk gewonnen wordt in plaats van dat de NAM zelf metingen doet;
 13. De FIOD dient te gaan onderzoeken of de boekhouding van de NAM correct is;
 14. De gaswinning dient te worden weggehaald bij het ministerie van EZ en bij een ander ministerie ondergebracht te worden;
 15. De lesmethodes op scholen dient te worden aangepast/uitgebreid zodanig dat de waarheid verteld wordt. Alle klokkeluiders van het verleden worden opgevoerd. Dit is geen absurde eis, omdat de gaswinning een bepalend effect op onze maatschappij heeft (opbouw welvaartsstaat);
 16. Scholen dient niet meer te worden toegestaan dat leerlingen meedoen aan activiteiten georganiseerd door de NAM;
 17. Er dient op overheidskosten een documentaire-serie gemaakt te worden door onafhankelijke makers waarin de geschiedenis van de gaswinning in Groningen wordt uitgelegd. Deze wordt op een NPO zender uitgezonden door een of andere omroep;
 18. Het KNMI dient verplicht te worden om gedurende een jaar bij elke beving die het journaal haalt uit te leggen hoe het zit met ondiepe bevingen zoals in Groningen;
 19. De Nationaal Coördinator Groningen dient te worden vervangen door iemand die geen belangen heeft in de olie- en gasindustrie;
 20. Aan het begin van elk cultureel programmaboekje in Nederland dient de volgende tekst te komen staan: “Mede tot stand gekomen met behulp van het Aardgasbatenfonds”;
 21. Het zogenaamde gasmolecule (een kado van de NAM) langs de A7 in Groningen dient spoorslags te worden verwijderd;
 22. Elke gemeente in Nederland dient verplicht gesteld te worden één (1) cent per inwoner te betalen voor een nieuw op te richten monument;
 23. Er dient een Brede Maatschappelijke Discussie gevoerd te worden over de vraag van wie het gas eigenlijk is. (Is de Mijnbouwwet van Napoleon nog actueel, en is de aangepaste wet van begin 2000 acceptabel?);

Force MajeurMENU