menu

Maak een keuze:

Begin aan het begin

OF

Begin bij vraag

gas­win­nings­pe­ti­tie­te­ken­quiz

Start »

(bronvermeldingen vind je aan het eind)

Door Kor Dwarshuis

Voor het laatst bijgewerkt op:

De dijken in Groningen zijn –––– dan de dijken in het Westen van het land.

 • lager [want de economische waarde van Groningen is lager]
 • even hoog [immers elke burger heeft recht op dezelfde veiligheid in Nederland]
 • hoger [want als het gaswinningsgebied overstroomt ligt heel Nederland twee jaar stil]

In het gaswinningsgebied staan ongeveer 1500 rijksmonumenten. In de kern van het gebied is ––– van de monumenten beschadigd.

 • 20%
 • 50%
 • 90%
 • 100%

Er zijn sinds 1986 ongeveer ––– gasbevingen geweest?

 • 500
 • 1300
 • 3.400
 • 10.000

De gaswinning leverde iedere Nederlander sinds 1959 een bedrag op van bijna –––.

 • € 170 (honderdzeventig)
 • € 1700 (zeventienhonderd)
 • € 17.000 (zeventienduizend)
 • € 170.000 (honderdzeventigduizend)

Er zijn inmiddels (15 maart 2017) al ––– schademeldingen gedaan.

 • ongeveer 30
 • ongeveer 1000
 • ongeveer 80 duizend
 • ongeveer 300 duizend

De NAM heeft soms nogal vreemde verklaringen voor scheurende huizen. Welke van de onderstaande verklaringen heeft de NAM NIET gebruikt als verklaring?

 • mollen
 • stookgedrag
 • harde wind
 • laagvliegend vliegtuig
 • krimpregio
 • te hard met deuren geslagen

De schadevergoeding die aan Groningen is betaald, is ongeveer ––– van de totale aardgasbaten.

 • 0,3%
 • 3,4%
 • 9,3%
 • 13,4%

Welke van onderstaande opties is beslist niet aan de aardgasbaten te danken?

 • “Uitkeringen stegen flink, terwijl de gemiddelde werkweek werd teruggebracht tot 36 uur.”
 • “[…]]vooral gebruikt om de hongerige magen te vullen, onder meer door graan te importeren.”
 • “Sociale voorzieningen horen tot de beste en duurste ter wereld.”
 • “Zes weken vakantie is vrij normaal.”

Jouw score is: x%

Vele kleine maken een grote, en daarom:

teken de petitie Laat Groningen Niet Zakken
(nieuw window)

Tweet je score:


Bronnen (nieuw window): NPO, DvhN, Financieel Dagblad, Co2ntramine, Gaswinst, Telegraaf

Ga door »