menu

Maak een keuze:

Begin aan het begin

OF

Begin bij vraag

Bevingsquiz

Voor het laatst bijgewerkt op:

Wat weet jij eigenlijk van de gaswinning in Groningen? Test nu je kennis!

Start »

Door Kor Dwarshuis

Foto: “Schoapn” van Harald

Het aardgas in Nederland wordt door de NAM uit de grond gehaald. Waar staat de afkorting “NAM” voor?

 • Nederlandse Aardgas Maatschappij
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij

Wanneer ontdekte de NAM het aardgas in Groningen?

 • 1964
 • 1959
 • 1951

Waar bevindt zich het hoofdkantoor van de NAM?

 • In Groningen, de hoofdstad van Groningen
 • In Assen, de hoofdstad van Groningen
 • In Assen, de hoofdstad van Drenthe

Hoeveel winst maakt de NAM per dag?

 • 300 duizend euro
 • 3 miljoen euro
 • 300 miljoen euro

De boeren onder wier land het gas vandaan gehaald werd kregen …

 • … in tegenstelling tot de meeste Nederlanders voorlopig geen aansluiting op het gasnet
 • … het gas gratis, als compensatie voor alle overlast
 • … een fikse korting op het gas, als compensatie voor alle overlast

Groningen kreeg in 2014 €1,2 miljard compensatiegeld. Welk percentage van de totale aardgasbaten is dit?

 • 4,6%
 • 17,3%
 • 0,45% of minder

Welke minister gaat over de gaswinning in Groningen?

 • Henk Kamp, van Economische Zaken
 • Bert Koenders, van Buitenlandse Zaken
 • Melanie Schultz, van Energie en Milieu

Hoeveel boorlocaties zijn er in Groningen? (let op: een locatie omvat meerdere putten)

 • 2 (in de buurt van Loppersum en “De Zuudelijke”)
 • ongeveer 20
 • ruim meer dan 200

Welke maatregelen nam Minister Kamp begin 2014 om de aardbevingen te verminderen?

 • Hij verminderde de winning rond Loppersum
 • Hij verminderde de winning rond Loppersum, en vermeerderde de winning in het zuidelijker gebied
 • Hij kocht meer gas in uit Rusland

Is het aantal bevingen verminderd?

 • Ja, het aantal bevingen is aanmerkelijk verminderd
 • Niet echt, ze verplaatsen zich naar het zuiden, en nu zit de stad Groningen er ook mee

Hoeveel woningen moeten er verstevigd worden zodat ze bestand zijn tegen de bevingen?

 • ongeveer 500
 • ongeveer 5000
 • ongeveer 50 000

Een groot deel van de aardgasbaten is in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gestort. Welk deel hiervan ging naar Groningen?

 • ongeveer 21%
 • ongeveer 0,02%
 • ongeveer 1%

Onlangs lekte er een concept-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit. Wat was kern van de boodschap van dit rapport?

 • De Groningers zijn altijd serieus genomen en goed voorgelicht door allerlei overheidsinstanties zoals TNO, KNMI, SodM etc
 • De Groningers zijn niet altijd helemaal serieus genomen en goed voorgelicht door allerlei overheidsinstanties zoals TNO, KNMI, SodM etc
 • De Groningers zijn voor de gek gehouden door allerlei overheidsinstanties zoals TNO, KNMI, SodM etc

VVD kamerlid René Leegte is uit zijn functie als ‘gaswinningswoordvoerder’ ontheven nadat hij de VVD-strategie openlijk in de trein besprak via de telefoon. Met wie zat hij te bellen?

 • Iemand van de VVD
 • Iemand van de NAM
 • Dit is niet bekend, hier moet eerst meer onderzoek naar gedaan worden

Jouw score is: x%

Tweet je score:

Of kijk eens naar dit verhaal over het Gronings Gas

Ga door »