Menu EN

Aardbeving in Groningen

Waarom is de situatie m.b.t. de gasbevingen in Groningen uniek?

 1. bevolkt

  De bevolkingsdichtheid boven het gasveld is hoog, vergeleken met andere grote gasvelden in de wereld;

 2. ondiep

  De aardbevingen zijn zeer ondiep waardoor het effect groter is;

 3. complex

  Naast de aardbevingen vindt er ook een algehele verzakking plaats; de Groningse bodem is een hele complexe bodem die nog niet goed begrepen wordt;

 4. politiek

  De bevingen in Groningen zijn geen ‘fact of life’, maar een politieke keuze: ze kunnen gestopt worden indien gewenst;