Hans Alders: geen juridische bevoegdheden, wel voorstellingen, eh voorstellen

prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening:

En dan onze grote vriend. Ik heb gezocht naar een beetje recente foto. Er zijn heel veel foto's dat ie er ook goed uitziet. Maar dit was een mooie foto. En ja, wat gaat ie doen. Hij geeft leiding aan de overheidsdienst. Dat is een club van naar wat ik heb begrepen, 150 mannen en vrouwen. Hij staat onder verantwoordelijkheid van de minister. Dat is de formele relatie. Ik benadruk wel formeel hoor, want hoe het feitelijk in elkaar zit dat kan nog een heel ander verhaal zijn. En dat is natuurlijk interessant, wat zijn zijn taken? Nou ja, doen van voorstellingen, eh voorstellen. Er is een programma “Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen”, daar zitten allerlei preventie- en waardevermeerderingsmaatregelen en dergelijke in. Dat loopt een beetje, er wordt voortgeborduurd op wat we nu al hebben aan programma's. Dat heeft een nieuwe naam en een beetje aangepast. En hij moet wat voorstellen doen, en verder ook adviseren, coördineren, fasciliteren en bewaken van de uitvoering van dat programma. Maar hij heeft dus geen enkele bevoegdheid.

Stuur dit via e-mail