Burgerlijk Wetboek ook geldig in Drenthe

Ik woon buiten het “aardbevingsgebied”

prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening:

Kijk, het recht is iets heel simpels. In wezen gaat het gewoon om een aantal basale afspraken die wij in de samenleving hebben gemaakt en vastgelegd in een wetboek. Een aantal van die algemene regels heeft collega Oldenhuis ook net voorgehouden. Die regels gelden gewoon. Daar heeft iedereen zich aan te houden, ook de politiek.

En dan moet je soms ook wel lachen, er is ook schade buiten het aardbevinggebied, die cirkel van de NAM, in Zuidlaren, en dan zijn er ook in Drenthe burgemeesters ongerust. En die vragen Kamp hoe moet dat nou, en dan zegt minister Kamp, nou ja als de NAM de schade heeft veroorzaakt, dan moet ook de NAM die schade vergoeden. En de burgemeesters waren daar buitengewoon opgetogen over. Dat was ook voorpaginanieuws van het Dagblad.

Maar wat betekende dat? Dat die burgemeesters buitengewoon opgetogen zijn dat het burgerlijk wetboek ook in Drenthe geldt. Nou is dat misschien ook niet helemaal vanzelfsprekend… Nou ja, ik vertel u dit even om aan te geven hoe raar er tegen het recht wordt aangekeken, alsof het al niet geldt. Dat is buitengewoon bizar.

Stuur dit via e-mail