Als “Dialoogtafel” juridisch niks is, is “Loket Leefbaarheid”, ook niks

“Loket Leefbaarheid”

prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening:

Dat geldt ook voor het Loket Leefbaarheid. Volgens mij een beetje een onderdeel van de Dialoogtafel. Maar ja, als de Dialoogtafel niks is, dan is dat loket eigenlijk juridisch ook niks. En ook overigens vind ik die organisatie ronduit schimmig.

Stuur dit via e-mail