NAM moet dokken, ook zonder schuld

prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht:

1: NAM moet schade vergoeden, ook als er geen schuld is

177:‘voor schade door beweging van de bodem is aansprakelijk degene die ten tijde van het bekend worden van die schade, de exploitant is.’

Wie is de exploitant op het ogenblik? Dat is de NAM. En de wet heeft dus een specifieke regel, als de exploitant van mijnbouwwerken schade veroorzaakt dan moet ie dat betalen. Het is zelfs een risico-aansprakelijkheid. En risico-aansprakelijk betekent: schuld van die beste man, van die rechtspersoon is niet vereist. Zogauw die schade er is, moet ie dokken.

Beweging van de bodem is ruimer dan aardbevingen. Ziet u wel? Beweging van de bodem kan ook bodemverzakking zijn. Ja, zegt de NAM, dat komt door klei en door inklinking, waterpeil, grondpeilverzakking. Hoho, als er twee oorzaken zijn, dan hebben wij te maken met de oorzaak via de mijnbouwschade, dan kan je eventueel twee mensen aanspreken, maar dan kan niet iemand zeggen van, ja maar je moet bij de ander zijn. Beweging van de bodem is dus ruimer dan aardbevingen.

2: Bij “ernstige en onmiddelijke dreiging” moeten genomen maatregelen door NAM vergoed worden

De wet zegt, onder schade waarop grond van 177 ook mijnbouwschade vallen ook kosten van iedere redelijke maatregel ter voorkoming of beperking van schade. Maar er moet wel, kijk eens, onmiddelijke dreiging zijn. Ernstige en ommiddelijke dreiging. Als dat zo is, kan je ook maatregelen nemen, stutten, en dat verhalen op de veroorzaker van de schade, de exploitant. En u voelt wel, dat lijkt me in Loppersum en Middelstum niet het probleem.

Stuur dit via e-mail