Toegang tot de rechter

prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening:

Maar hoe dan ook, welke oplossing je dan ook kiest, mensen hebben los daarvan zelfstandig het recht op daadwerkelijke toegang tot de rechter. En onze indruk is dat die toegang in vele gevallen niet verzekerd is, dat er allemaal drempels zijn en dat het dus heel goed is dat de politiek iets bedenkt, of anders de rechter iets bedenkt waardoor die toegang ook echt verzekerd is. Dat zijn twee dingen die los van elkaar staan. Het bestuur kan zich goed inspannen, maar dat is geen enkele reden om de toegang tot de rechter, om die drempel ook hoog te houden. Dat wil ik daar over zeggen, en ik denk dat dat in die discussie nog niet voldoende is benadrukt.

Stuur dit via e-mail