De vage term “Governance”

prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening:

En dat bestuur, dat zal ik ook duidelijk maken, is buitengewoon complex, zo complex dat men de vage term “Governance” gebruikt. U moet maar onthouden, als men zo'n vage term als “Governance” gebruikt, dat men het zelf ook niet helemaal meer begrijpt.

Stuur dit via e-mail