MENU

EPN

Groningen, 12 april 2016 – Onder het motto “Nationalcoördinator Groningen – Bouwen als een Speer” is vandaag het nieuwe EPN van start gegaan. EPN staat voor Eén Pot Nat en zal verder handen en voeten gaan geven aan de gaswinningsproblematiek in Groningen.

EPN is een logische fusie van NAM, CVW en NCG (Nederlandse Aardolie Maatschappij, het Centrum voor Veilig Wonen en de Nationaalcoördinator Groningen), door samen te werken en de krachten te bundelen wordt er geborgd dat er samengewerkt wordt en de krachten gebundeld worden.