Groningse lijdzaamheid ivm gaswinning

Eskimo’s kennen 20 woorden voor ‘sneeuw’.

Groningers kennen tenminste 12 uitdrukkingen voor het begrip ‘lijdzaamheid’:

 1. tou mor
 2. zo is’t ook ja
 3. wat dust er aan?
 4. wat kinnst der an doun?
 5. ze zall’n ’t wel wait’n
 6. ’t is ja wat ja
 7. hai hai
 8. nait best
 9. kwolmoarzegg’n dadde
 10. ‘k wait ’t ookn’t
 11. ’t zal mien tied wel duur’n
 12. ik bemui mie der moar nait mit

Continue reading