Opleiding

Biologie

Ik ben afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Ik ben begonnen bij wiskunde en natuurwetenschappen, subfaculteit Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen (“Biologisch Centrum” destijds in Haren, ten zuiden van de stad Groningen, naast de Hortus Botanicus).

Om negen uur begonnen de colleges en dan ’s middags tot zes uur door met practicum. Van het snijden van dieren, loeren door een microscoop, het isoleren en interpreteren van DNA, het vermoorden van fruitvliegjes, veld–practica, en ga zo maar door.

Energie

Ik koos na twee jaar voor de Vrij Doctorale richting zoals dat toen heette, en deed dat bij de Interfacultaire Vakgroep Energie– en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heet tegenwoordig anders.

Mijn eerste “doctoraal onderzoek” was getiteld Energie Uit Biomassa.

Ik deed daarna een doctoraal onderzoek met als onderwerp Energie–analyse van Kernenergie (een energie–balans, keten–analyse), en na mijn afstuderen ben ik daar op door gegaan door hetzelfde te doen voor kolen en gas. Dit deden we in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM en het ECN in Petten. Ik ben afgestudeerd bij Wouter Biesiot en Ton Schoot Uiterkamp.

Een energie–analyse betekent dat je onderzoekt hoeveel energie het kost om energie beschikbaar te maken. Een voorbeeld: om gas uit de bodem van Groningen te halen heb je machines nodig die… gas verbruiken. Maar hoeveel gas? Hoe ligt die verhouding en heeft het wel zin om gas te winnen als je bijna alles opgebruikt aan de machines zelf. Hoe veranderen deze verhoudingen in de loop van de tijd? Ik maakte scenario's voor de komende ongeveer dertig jaar.

“Interfacultair”

Een universiteit bestaat uit verschillende faculteiten, dat zijn afdelingen. Meestal volg je colleges bij één faculteit, maar ik deed een interfacultaire studie dus ik keek rond bij verschillende faculteiten. Hier volgen de colleges die hier van belang zijn:

Bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen:

 • Methodologie (bij J. Reddingius)
 • Logica
 • Statistiek voor Biologen
 • Inleiding Biofysica (bij J.W. Kuipers)
 • Algemene Chemie, Organische chemie (bij H. Hogeveen)
 • Abiotisch milieu (bij J.J. Delvigne)

Bij de faculteit der rechtsgeleerdheid:

 • Inleiding Recht 
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Milieurecht (bij K. Lambers)

Bij de vakgroep psychologie:

 • Gedrag en Milieu (bij C. Vlek)

Bij de faculteit ruimtelijke wetenschappen:

 • Inleiding Planologie
 • Milieuplanning (bij, als ik me goed herinner, H. Voogd)

Bij de faculteit der economische wetenschappen:

 • Inleiding Ontwikkelingsvraagstukken (bij A. Szirmai)

Bij de interfacultaire vakgroep energie– en milieukunde:

 • Energie en Milieukunde (bij tientallen docenten)

Verder ook colleges Evolutie, Embryologie, Moleculaire en Cel–genetica, Wetenschap en Samenleving, Bio–Informatica , etc.

Ik heb zes jaar gestudeerd aan de Rijkuniversiteit Groningen. In die tijd was dat nog normaal. Daarna nog een tijd als onderzoeker gewerkt.