Aard­gas­con­den­saat Tijds­lijn

De NAM laat voor de derde keer aardgascondensaat met het kankerverwekkend benzeen ontsnappen, doet een week lang niks, zegt niks, waarschuwt niet, en laat doodleuk mensen van de Brandweer, Gemeente, Omgevingsdienst en Waterschap dagenlang voor niks verder zoeken pal naast het NAM-terrein.

Na een dikke week blijkt de NAM de schuldige.

Na drie weken wordt de NAM onder toezicht geplaatst en dan pas bekent ze schuld, gedwongen. Vervolgens duurt het nog vier dagen voor ze excuses maakt.

Heeft de NAM ook de onkosten vergoed voor het dagenlang voor niks laten werken van mensen van de Brandweer, Gemeente, Omgevingsdienst en Waterschap?

Hier zie je een tijdslijn van de gebeurtenissen: