Gaswinning Groninger Veld 2003 – 2013, een Geluidsgrafiek

Er wordt een staafdiagram getoond die gebaseerd is op de tabel met gegevens die hierna volgt. Het geeft de gaswinning uit het Groninger veld weer van 2003 tot en met 2013. Het jaar 2013 is een moeizaam jaar omdat er meer gas is gewonnen dan was afgesproken, en daarom klinkt er een langzaam rekkend geluid met een plop, om aan te geven dat de gaswinning in dit jaar moeilijk ligt.

Klikt u even op de witte driehoek voor een krakende staafdiagram. U kunt het natuurlijk ook altijd even op Kwetter plaatsen: Tweet Of ga naar MENU. En natuurlijk de Credits.

Tabel: Gaswinning Groninger veld 2003 - 2013
jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
productie (1000 Nm3, 101325 Pa, 0°C) 29040195 32835100 33782668 33205005 28904316 41203221 37670530 50859084 46779674 47773527 54163611 42500000 39400000
Klik om het geluid uit te zetten

Geluid is aan