Afbeelding (veranderd): Scott Schwartz, licentie

Laden…

Ga door Ga door

Nog geen half procent van de aardgasbaten kwam in Groningen terecht. Er is sprake van een vertraagd afgespeelde aardbeving. Ongeveer 90.000 150.000 [niet duidelijk hoeveel] gebouwen moeten verstevigd worden. Woningen worden gesloopt, mensen moeten verhuizen en een boerderij is ingestort. Kerkjes breken uit elkaar zodat er geen kerkdiensten en concerten meer kunnen plaatsvinden. Daarom hier een fragment uit de Johannes Passie, opgedragen aan Koning Willem Alexander: “Wir haben keinen König”.

De kennis over wat er gaande is, is in de rest van het land erg laag. Steeds meer partijen willen dat de gaskraan verder dichter gedraaid wordt: burgers, gemeenten, en nu ook de Provincie Groningen. De dialoogtafel leverde, behalve twee goeie jaarsalarissen, niks op. De bevingen verplaatsen zich naar de stad Groningen en zullen de komende decennia blijven optreden.

Update januari 2017: Door plotselinge aandacht van Freek de Jonge lijkt ineens de boel te worden vlotgetrokken en is er ineens bovengemiddelde landelijke aandacht. Ook andere Bekende Nederlanders besteden er nu aandacht aan.

Sijbrand Nijhoff verloor zijn zaak tegen de Shell/Exxon/de overheid. Je merkt dat deze drie door elkaar heen beginnen te lopen.

Belangrijke update: Sijbrand Nijhoff stapte opnieuw… naar de rechter met een zaak tegen Shell, Exxon en de Overheid en won op belangrijke punten. Bijvoorbeeld: de rechter besloot dat EBN BV, the Dutch energy management company fully owned by the Dutch state, is verantwoordelijk voor alle schade, net zoals Shell en Exxon dat zijn. En dan te bedenken dat de staat nog steeds geen goeie rampen-management heeft.

“Alles wordt getraineerd… en alles wordt op deze manier afgedaan, en de overheid die probeert alles en het mogelijke te doen om aan de gaswinning en voor hun leveringsplicht te voldoen, ten koste van de Groningers.”

Verder zit Groningen met Hans Alders (“Nationaal Coördinator Groningen”) opgescheept. Het restaureren van huizen met mijnbouwschade verloopt traag, willekeurig en als een scheur gerepareerd is, zit er al weer een volgende scheur.

… wordt de roep om een parlementaire enquete steeds groter.

Video transcript: “Ik wil nu wel alvast concluderen dat de regering, dacht ik, op een aantal punten beslist niet vrijuit gaat.”

… is er steeds “aanvullend onderzoek” nodig. Maar echt grote belangstelling van wetenschappers voor deze unieke combinatie van factoren in Groningen blijft uit.

… vindt de rest van Nederland stiekum dat ze in Groningen niet moeten zeuren, omdat men niet snapt wat er aan de hand is.

Video transcript: “…en voor de Groningers is het nog niet genoeg.”

… en denken ze dat het wel mee zal vallen als je de Groningers zo hoort. Vooral randstedelingen hebben moeite om de Groningse aard te lezen (en niet alleen die van Groningers).

Interviewer: “…er is een onderzoek gedaan door Elsevier en die zegt dit is het slechtstbewoonbare dorp.” Groninger: “Jammer … … Jammer.” Interviewer: “Ja en dat is het?” Groninger: “Nou, ik vind het jammer. Jammer is toch jammer.” Interviewer: “U vindt dat het niet zo is.” Groninger: “Dat zeg ik ja niet. Ik vind het jammer.” Interviewer: “Vindt u het jammer?” Groninger: “Ja”.

… maar echt lekker gaat het niet. Het vertrouwen is weg. Er is een veenbrand gaande.

Henk Bleker: “Wij zijn nuchtere mensen, we raken niet snel in paniek. Maar er is nu wel een veenbrand gaande, en die is heel gevaarlijk.” Interviewer: “Wat is er gevaarlijk aan?” Henk Bleker: “Het gevaarlijke is als mensen juist op het punt van het voldoende terugdraaien van de gaswinning, als de overheid daar een beetje gaat marchanderen, ook met het veiligheidsgevoel dan slaat die brand uit. En dan kan het heel fel worden in Groningen. We hebben veel trekkers.” Hans Wiegel: “Dan wordt het vertrouwen aangetast. Dan zijn de rapen gaar.” Henk Bleker: “Precies dan is het vertrouwen weg, dan weten we Den Haag te vinden, dan is de boot aan. Dat is een beetje hoe Groningers in elkaar…”

… Gelukkig luistert de Shell (maar niet echt).

“We have taken the petition, we will read it thoroughly. Thank you very much.” We hebben de petitie aangenomen en zullen het grondig lezen. Dank u.

Verandering

Duizenden demonstranten in een fakkeloptocht. Er is iets aan het veranderen. Verderop meer.

6 april 2017: “Groninger Bodembeweging” naar mensenrechtencommissie Verenigde Naties. “Ze houden de mensenrechtensituatie in elk land in de gaten en hebben nu ook belangstelling getoond voor de de situatie in Groningen”, zegt Derwin Schorren van de GBB.

On April 20th 2017, a court ordered the Dutch public prosecutor to initiate a criminal investigation against the NAM, as the quakes induced by gas extraction are damaging and destructive and possibly endanger lives. Though many people in Groningen filed reports with the police over the last few years, the public prosecutor had rejected these, claiming that this was more of a public debate than a case for criminal prosecution.

Einde

Dit verhaal krijg je cadeau van Dwarshuis.

Wat vond je van het verhaal? (Kruis aan)

© 2014 – 2016: Verhaal, transcripts, beeld- en video-onderzoek en -bewerking, -montage, historisch onderzoek en programmeerwerk: Kor Dwarshuis.

Deze onafhankelijke productie is gratis. Help me door dit door te sturen naar ten minste één persoon. Shortlink: https://dwarshuis.com/gg

Credits (nieuw window) | meer

Petitie

een duim die naar beneden wijsteen duim die naar boven wijst