Opleiding

Door Kor Dwarshuis op 2019-09-25

Opleiding

Over wat ik gestudeerd heb.

Ik ben afgestudeerd aan de Interfacultaire Vakgroep Energie– en Milieukunde / Center for Energy and Environmental Sciences (IVEM) van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van kolen–, gas– en kernenergie.

Ik ben in mijn werkzame leven een hele andere kant op gedreven maar door mijn activisme op het gebied van de gaswinning raak ik steeds weer meer geïnteresseerd in wat ik destijds allemaal geleerd heb bij de IVEM. In de zomer van 2019 heb ik veel van mijn aantekeningen en syllabi teruggevonden nadat ze jarenlang in een vochtige schuur stonden.

Gefascineerd heb ik alles doorgebladerd. Wat een mooi leerprogramma hebben ze destijds bij de IVEM in elkaar gezet. Het was een totaal nieuwe opleiding destijds in 1989, alles moest nog uitgevonden worden.

Ik ben alles gaan ordenen en ben nagegaan wat ik in die tijd uitgevreten heb. Alles wat over energie gaat, heb ik gedigitaliseerd en ben ik aan het herlezen.

Begonnen bij Biologie

Ik ben echter begonnen bij wiskunde en natuurwetenschappen, subfaculteit Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen (“Biologisch Centrum” destijds in Haren, ten zuiden van de stad Groningen, naast de Hortus Botanicus).

Om negen uur begonnen de colleges en dan ’s middags tot zes uur door met practicum. Van het snijden van dieren, turen door een microscoop, het isoleren en interpreteren van DNA, het vermoorden van fruitvliegjes, veld–practica, en ga zo maar door.

Colleges Evolutie, Embryologie, Moleculaire en Cel–genetica, Wetenschap en Samenleving, Bio–Informatica, en weet ik veel allemaal gevolgd (niet zo van belang hier, want gaat ja niet over gaswinning ja).

Daarna richting Energie

Ik koos na twee jaar voor de Vrij Doctorale richting zoals dat toen heette, en deed dat bij de hierboven genoemde IVEM.

Mijn eerste “doctoraal onderzoek” was getiteld Energie Uit Biomassa.

Ik deed daarna een doctoraal onderzoek met als onderwerp Energie–analyse van Kernenergie (een energie–balans, keten–analyse), en na mijn afstuderen ben ik daar op door gegaan door hetzelfde te doen voor kolen en gas. Dit deden we in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM en het ECN in Petten. Ik ben afgestudeerd bij Wouter Biesiot en Ton Schoot Uiterkamp.

Een energie–analyse betekent dat je onderzoekt hoeveel energie het kost om energie beschikbaar te maken. Een voorbeeld: om gas uit de bodem van Groningen te halen heb je machines nodig die… gas verbruiken. Maar hoeveel gas? Hoe ligt die verhouding en heeft het wel zin om gas te winnen als je bijna alles opgebruikt aan de machines zelf. Hoe veranderen deze verhoudingen in de loop van de tijd? Ik maakte scenario's voor de komende ongeveer dertig jaar.

“Interfacultair”

Een universiteit bestaat uit verschillende faculteiten, dat zijn afdelingen. Meestal volg je colleges en studeer je af bij één faculteit, maar ik deed een interfacultaire studie dus ik keek rond bij verschillende faculteiten:

Bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen:

 • Methodologie (bij J. Reddingius)
 • Logica
 • Statistiek voor Biologen
 • Inleiding Biofysica (bij J.W. Kuipers)
 • Algemene Chemie, Organische chemie (bij H. Hogeveen)
 • Abiotisch milieu (bij J.J. Delvigne)

Bij de faculteit der rechtsgeleerdheid:

 • Inleiding Recht 
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Milieurecht (bij K. Lambers)

Bij de vakgroep psychologie:

 • Gedrag en Milieu (bij Ch. A.J. Vlek)

Bij de faculteit ruimtelijke wetenschappen:

 • Inleiding Planologie
 • Milieuplanning (bij H. Voogd)

Bij de faculteit der economische wetenschappen:

 • Inleiding Ontwikkelingsvraagstukken (bij A. Szirmai)

Bij de interfacultaire vakgroep energie– en milieukunde, bij tientallen docenten, de titels en omschrijvingen zijn van 1989:

 • Drs. J.P. Bakker (Jan), plantenoecologie
 • Dr. W. Biesiot (Wouter), IVEM, intern
 • Dr. H. Bodewitz (Henk), IVEM, intern
 • Drs. J.J. Boersema (Jan), IVEM, intern
 • Mr. H. Bröring (Herman), vakgroep bestuursrecht
 • Dr. F. Colijn (Franciscus), Getijdewateren RWS/Biologie
 • J. Dochterom (Jan), ICWS
 • Dr. J.P. Franke (), Anal. chemie en Toxicologie
 • Dr. A.P. Grootjans (Ab), Plantenoecologie
 • F. Hendriks (Ferdi), IWACO B.V.
 • Dr. L. Hordijk (Leen), RIVM
 • E. van Ierlant (Ecco), LU/ Vakgr. Staatshuishoudkunde
 • Drs. A.W.J.J. de Jongh (Addy), St. Otterstation Nederland
 • Dr. A.W.T. Konings (), Lab. v. Radiopathologie
 • Dr. F. Langeweg (Fred), RIVM/LAE
 • Dr. H.C. van Latesteijn (), W.R.R.
 • Dr. E. Lebret (Eric), Centr. v. epidemiologie/RIVM
 • Prof. Dr. H. van Luijk (Henk), centrale interfaculteit, ethiek
 • Prof. dr. A. Nentjes (Andries), Vakgroep Econ. & Openb.Fìnancien
 • Drs. W. Otten (Wilma), Soc.- en Org. Psychologie
 • Prof. Dr. R.A. Prins (Rudolf), Microbiologie
 • Dr. M.P.J. Pulles (Tinus), IVEM, intern
 • Drs. K. Ree (Karin), Chemiewinkel
 • Drs. J. Roorda (Jan), Wet. winkel volksgezondheid
 • Drs. H. Sieben (Herman), IVN-Leeuwarden
 • Drs. F.W. Siero (Frans), Soc.- en org. psychologie
 • Dr. D. Strijker (Dick), Algemene Ekonomie
 • Dr. D.K.J. Tommel (Dick), (Lid Tweede Kamer D’66)
 • Prof. Dr. A. Veen (Arthur), Fysische Geografie
 • Dr. Ch. A.J. Vlek (Charles), Soc.- en Org. psychologie
 • Prof. Dr. J.H. Voogd (Henk), Geografisch instituut
 • Drs. H.J.M. de Vries (Bert), IVEM, intern
 • Drs. A. Wit (Arjaan), Soc.- en Org. Psychologie

Ik heb zes jaar gestudeerd aan de Rijkuniversiteit Groningen. In die tijd was dat nog normaal.

© 2024 Kor Dwarshuis – gesponsord door Combell