Gebruikte eenheden mbt gaswinning

Door Kor Dwarshuis op 2014-02-12

Een overzicht van eenheden die relevant zijn met betrekking tot de winning van gas in Groningen.

 • Bron 1, Bron 2
 • Als decimaalteken wordt de komma gebruikt
 • Kubieke meter wordt geschreven als m3. De ‘3’ wordt dus niet verhoogd geschreven
 • Eventuele fouten kunt u vermelden in de commentaarsectie

Druk

 • 1 Pa = 1 N/m2
 • 1 bar = 1000 mbar (milibar)
 • 1 mbar = 100 Pa
 • 1 atm = 760 mm Hg (mm kwikkolom)
 • 1 atm = 1013 mbar of 1,031 bar
 • 1 mmWK = 9,81 Pa = 0,0981 mbar
 • 1 atm = 10,326 mWK (een waterkolom van 10,326 m)

Temperatuur

 • 0 °C = 273 K

Energie en vermogen

 • 1 J = 1W x 1s
 • 1 kWh = 1000 W x 3600 s
 • 1 kWh = 3,6 MJ
 • 1 MJ = 0,278 kWh

Groningen Gas Equivalent heeft een bruto calorische waarde van 35,17 MJ/m3 op 0°C en 101,325 kPa.

Volume

Aardgas wordt verdeeld op zeer verschillende drukken. De vermogens van toepassingen worden in verschillende vormen uitgedrukt. Om volumes onderling te kunnen vergelijken, werd een normaal kubieke meter (m3n), ook netto of genormaliseerde kubieke meter ingevoerd.

1 m3n (= 1 Nm3) is het volume van 1 m3 aardgas onder normale omstandigheden, dat wil zeggen bij een absolute druk van 1013 mbar (= 101,325 kPa) en een temperatuur van 0 °C.

Normaal kubieke meter (Nm3 of m3n):
referentie-condities: 0°C and 101,325 kPa

Daarnaast wordt ook gebruikt:

Standaard kubieke meter (Sm3 of m3s)
referentie-condities: 15° C and 101,325 kPa


Tip: kijk eens naar mijn visualisatie van de gas-bevingen in Groningen