home gaswinning opnieuw EN

over groningse gasbevingen

Richter in Groningen

en waarom de schaal van Richter geen volledig beeld geeft

Tip: Gebruik spatiebalk/pijltjes of muis of swipe met je vingers.

Zie ook: filmpje


door Kor Dwarshuis

Laatst bijgewerkt op: 13 aug 2016, 19:50

“Wat zeuren ze in Groningen. Een beving van 3,6 stelt echt niks voor.

Een beving van 8 is pas een aardbeving!”

Dat klopt

Er zijn in Groningen geen aardbevingen van 8 op de schaal van Richter met duizenden doden.

Maar er is wel iets anders aan de hand.

De gasbevingen in Groningen verschillen van de ‘gewone’ natuurlijke bevingen zoals we die kennen waardoor de schaal van Richter geen volledig beeld geeft.

Er zijn

4 verschillen

tussen gewone natuurlijke aardbevingen

en de geïnduceerde (= door de mens veroorzaakte) bevingen zoals in Groningen.

Door deze verschillen zijn de bevingen in Groningen niet zo onschuldig als Richter ons wil laten geloven.

De vier verschillen:

  1. diepte
  2. cumulatie (= optelling)
  3. klei
  4. bebouwing

1. Diepte

1. Diepte

Ondiepe gasbevingen geven veel meer energie aan de oppervlakte af dan diepe bevingen.

fakkeltoren
home home

Richter 3,6

3,6 Richter

Gasbevingen 1 à 3 Km

Natuurlijke bevingen 20 à 100 Km

Een ‘gewone’ aardbeving van bijvoorbeeld 3,6 heeft dus minder effect dan een gasbeving van 3,6.

2. cumulatie

2. cumulatie (= optelling)

Vele kleine aardbevingen maken één grote.

De meeste bevingen in Groningen zijn klein. Zo'n kleine beving op zich heeft niet heel veel effect, maar al die kleine bevingen samen hebben wel veel effect omdat je ze als het ware kunt optellen.

Een zeer zware aardbeving is als een auto die tegen een muur aan rijdt.

Lichte aardbevingen in Groningen zijn als een weg vol kuilen: uiteindelijk gaat de auto er ook kapot aan.

3. klei

3. klei

De bodem in het bevingengebied bestaat uit slappe klei.

De klei is een reuzen-elastiek die de bevingen zelfs kan versterken. Dit heet opslingering.

fakkeltoren home

De Groningse klei is een zegen voor de graan-opbrengst maar een groot nadeel i.v.m. de bevingen.

4. Bebouwing

4. Bebouwing

Dichte bebouwing kan een beving dempen.

In het lege platteland kan een beving ongehinderd opslingeren totdat er een dorp bereikt wordt.

Ooggetuigen zeggen dat ze het platte land tot in de verre einder hebben zien golven.

Samenvatting:

1.

Een gasbeving van 3,6 is dus niet zo verwoestend als een natuurlijke beving van 8, maar wel veel erger dan een natuurlijke beving van 3,6.

Samenvatting:

2.

Vele kleine aardbevingen maken één grote.

Samenvatting:

3.

De schaal van Richter houdt geen rekening met de eerder genoemde vier factoren.

Conclusie

Voor een betere weergave van de effecten van de bevingen in Groningen is een breder beeld nodig dat ook factoren als diepte, cumulatie, grondsoort en bebouwing in de berekening betrekt.

Kijk ook eens naar een een verhaal over het Gronings gas


Credits

Op basis van informatie van de Groninger Bodem Beweging,

en de NAM: http://www.nam.nl/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/brochure-lichteaardbevingen.pdf, pagina 3

en punt 2 (cumulatieve effect) wordt verantwoord door Manuel Sintubin op EenVandaag: http://www.npo.nl/eenvandaag/16-12-2014/AT_2023867?start_at=630, op 10 min 28 sec

Animatie van de opslingering: bogotobogo, stevig aangepast door Kor Dwarshuis.

Foto's: 1

Tweet