Gaswinning Vernieuwd!!!

Januari 2024: de website in een nieuw jasje. Sneller. Dit gaswinningsdossier is uitgewied, op orde gebracht en dingen zijn verwijderd. Af en toe voeg ik nog wat toe uit mijn archief, bijvoorbeeld videootjes.


De hosting van deze website wordt gratis verzorgd door: en daar ben ik ze erg dankbaar voor.

Over de gaswinning in Groningen, met bevingen en mijnbouwschade als gevolg, en de daaruit voortvloeiende psycho–sociale en economische effecten.

Waarom is de situatie m.b.t. de gasbevingen in Groningen zo uniek? Hierom:

  • De bevingen zijn geen natuurverschijnsel, maar een politieke keuze;
  • De bevolkingsdichtheid boven het gasveld is hoog, vergeleken met andere grote gasvelden in de wereld;
  • De bevingen zijn zeer ondiep waardoor het effect groter is;
  • Naast de bevingsschade vindt er ook een algehele verzakking plaats; de Groningse bodem is een hele complexe bodem;

Kijk ook eens op Beving–gevoeld van Wim Blanken (GBB).

Dam dankzij gas
(fragment uit “Andere tijden”)
Liedje
(fragment uit “Andere tijden”)
Publiek–private samenwerking
Mondje dicht
(fragment uit “Andere tijden”)
Leuke dingen voor linkse mensen
(fragment uit “Andere tijden”)

Hij kan prachtig vertellen over de ontmoetingen die zo goed de houding van veel autochtone Groningers weergeeft. 'Kijk we zijn bij mensen geweest die niet gewend zijn om voor zichzelf op te komen. Die hebben dat ook nooit hoeven doen, want het leven kabbelde voort. Ze hebben werk of een uitkering, hun leven is rustig, zonder hoogtepunten en ook zonder dieptepunten.'

Uit: “De Gaskolonie” door: Margriet Brandsma, Heleen Ekker & Reinalda Start


© 2024 Kor Dwarshuis – gesponsord door Combell