Gaswinning Groningen

Collage

Collage van fragmenten door de jaren verzameld, in willekeurige volgorde. Van o.a. RTV Noord, DvhN, en landelijke publieke omroepen, Vlaamse TV, Tweede Kamer, GBB, CBS.

Intro

Over de gaswinning, de gasbevingen en de mijnbouwschade, de psycho–sociale en economische gevolgen.

Zeer informatief: Beving–gevoeld van Wim Blanken (GBB).

Miljonair

Tool om te kijken wat het kost om alle Groningers miljonair te maken.

Quiz

Deze is zo gedetailleerd dat je eigenlijk niet al te veel goed zou moeten hebben.

Rutte en Leugens

Rutte en Leugens.

Bureaucratie

Interactieve versie van de inventarisatie door Groninger Gasberaad.

Bevinkjes–Quiz

de bevinkjes–quiz
Interactieve Bevinkjes–Quiz. Met terugkoppeling, dus je leert er wat van.

Realtime

Mediafragmenten

Gaswinningsmediafragmenten

Alle bevingen

Interactieve animatie.

Geschiedenis Gronings gas

Interactieve Docu.

Voorbeeldproject Versterking

Tijdslijn van een bewoner van de Fazanthof in Ten Boer.

Profiteren

De een wat meer dan de ander.

Op: FB Twitter Youtube

Smoezen

fotootje van Koot en Bie.
Smoezen die verzonnen worden om geen geld uit te hoeven keren zijn tenenkrommend.

Force Majeure

De monumenten in het aardbevingsgebied zijn bijna allemaal beschadigd. Is dat “Force Majeure”?

Verhalen

Verhalen in kranten en andere media geplaatst op een kaart.

Gasgebouw

Hoe zit het “Gasgebouw” in elkaar?

Aardgas–condensaat

In Delfzijl stroomde er een enorme hoeveelheid kankerverwekkend aardgascondensaat weg.

Puinhoop

een brandende krant die door iemand vastgehouden wordt

Als je je wilt verbazen, raad ik je aan dit quizje even te doen.

Toegang tot de rechter

vrouwe justitia met onder de ene schaal een aantal stutten en onder de andere schaal een aantal gasvlammen

En meer juridisch info begrijpelijk uitgelegd.

Richter in Groningen 2

uitlegplaatje aangaande Richter
Poging 2: Richter en Groningen, dat ligt wat moeilijk.

Richter in Groningen 1

je ziet een beving op grote diepte (minder effect aan oppervlakte, en een ondiepe beving (meer effect aan oppervlakte)
Poging 1: Waarom de Schaal van Richter het niet zo goed doet in Groningen.

Verzin je eigen organisatie

Er komen steeds nieuwe organisaties bij in het gaswinningsgebied. Verzin er zelf een.

Sloop door gaswinning

puntjes op een kaart, elk puntje is een gesloopt pand
Visualisatie van alle panden die gesloopt zijn door gaswinning. Werkelijke aantal ligt hoger omdat gegevens niet vrij worden gegeven door de NAM.

Verdeling geld

Verdeling aardgasbaten.

70.000 schademeldingen

Hoe zien 70.000 schademeldingen op de kaart van Amsterdam er uit? Beeld en Geluid.

Memory

een afbeelding van vlakjes, dat is het memoryspel
Spelletje om je geheugen te trainen. Onderwerp: mooi Groningen.

Survival Grunn

Een spelletje. Houd de zwijgzame Groninger zo ver mogelijk weg van Shell.

Shell moppentrommel

De Shell verzint allerlei excuses om maar niet te hoeven betalen aan de Groningers. Hier lees je de mooiste.

Start de trekkers

Blokkeer Den Haag met trekkers.

Wie kent wie?

allemaal hoofden verbonden met een lijntje
Wie kent wie binnen het pro-gas­winnings­net­werk.

Gasbingo

soort bingokaart met allerlei termen erop die vaak genoemd worden in het gasdebat.
Een bingokaart om af te vinken tijdens een gasdebat. Als ie vol is, en dat is snel genoeg, kun je hem vernieuwen met nieuwe woorden.

Baten per seconde

je ziet een willekeurig getal, dat aangeeft hoeveel euro er per seconde verdiend wordt
Hoeveel wordt er per seconden aan het aardgas verdiend?

Video

“niet rendabel” (10 sec)

Groningers bovenop de gasbel kregen soms pas meer dan tien jaar later een aansluiting. Hilversum en Vlaardingen werden heel snel aangesloten.

“paar boeren” (48 sec)

Die paar boeren in Groningen kregen een kruimeltje en moeten niet zeuren. Aldus Jelle Zijlstra, die weigerde een aardgas­baten­fonds in te stellen.

“armste provincie” (8 sec)

Keer op keer blijkt weer dat Groningen relatief een hele arme provincie is. Dat beeld verandert door de jaren niet.

En verder…